Profile

Menu Style

Cpanel

新本草

本草之始,昉于神农,药止三百六十品。此乃开天之圣人,与天地为一体,实能探造化之精,穷万物之理,字字精确, 非若后人推测而知之者。故对症施治,其应若响。仲景诸方之药,悉本此书,药品不多,而神明变化,已无病不治矣。迨其后药味日多,至陶弘景倍之,而为七百二 十品。后世日增一日,凡华夷之奇草逸品,试而有效,医家皆取而用之。代有成书,至明李时珍,增益唐慎微证类本草为纲目,考其异同,办其真伪,原其生产,集 诸家之说,而本草更大备,此药味由少而多之故也。

豆芽

豆芽

豆芽也称芽苗菜,是各种谷类、豆类、树类的种子培育出可以食用的“芽菜”,也称“活体蔬菜”。常见的芽苗菜有:香椿芽苗菜、荞麦芽苗菜、苜蓿芽苗菜、花椒芽苗菜、绿豆黑豆芽苗菜、相思豆芽苗菜、花生芽苗菜、等30多个品种。品种丰富,营养全面,是常见的蔬菜。

豆角

豆角

豆角在我国长江以南各地,春、夏、秋均可栽培.

金银花

金银花

金银花为忍冬科植物忍冬的干燥花蕾或带初开的花。

麦冬

麦冬

为百合科沿阶草属植物麦冬(Ophitopogin japonicum (L.f)Ker.-Gawl.)

You are here: Home 未病医院 新本草

版权所有©2015-2018 www.guoe.org 保留所有权利 | 粤ICP备15087957号